Dom Kultury w Surażu


„Podlaskie korzenie III” to trzecia edycja projektu realizowanego przez Fundację Aktywizacja dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2021.

Zadanie zakłada organizację warsztatów na temat historii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich na Podlasiu. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach edukacyjnych Podlaskiego Muzeum

Kultury Ludowej, zwiedzą Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu im. ks. Krzysztofa Kluka. Planowane są również warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę do stworzenia prac plastycznych. Wybrane prace inspirowane kulturą ludową zostaną wydrukowane w formie pocztówek, które bezpłatnie rozdawane, będą promowały zadanie w sposób atrakcyjny i ciekawy, co stworzy warunki dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, a także dla upamiętniania i przybliżania niematerialnego dziedzictwa kulturowego i historycznego lokalnej społeczności.

Celem zadania jest m.in.: zainteresowanie dzieci i młodzieży niematerialnym dziedzictwem kulturowym Podlasia i wzbudzenie szacunku dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Skip to content